FAQ Antikraak Wonen

Een antwoord op al je vragen

Anti-kraak wonen is voor de avontuurlijke persoon een ideale manier om goedkoop te wonen. Voor de pandeigenaar een geruststellende gedachte dat hun pand niet leeg en onbeschermd staat. Vooral voor studenten, alleenstaande etc. is dit een goede oplossing om betaalbaar te wonen op toplocaties. Je leest hier het antwoord op de meest gestelde vragen omtrent anti-kraak wonen.

FAQs:

Wat is anti-kraak?

 Anti-kraak is voor een pandeigenaar een manier om zijn leegstaande vastgoed te beschermen. Door bewoners te plaatsen verkleint het risico op kraak en vandalisme aanzienlijk. Op deze manier behoudt het pand zijn waarde. Voor bewoners is dit een ideale manier om voordelig te wonen, vaak op toplocaties. 

Hoe lang mag ik in een pand blijven wonen?

Meestal is van tevoren niet te zeggen voor hoe lang een pandeigenaar zijn pand in beheer geeft aan Camelot. De woonduur is voor bewoners dan ook onzeker, wat een flexibele instelling vereist. Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 28 dagen. Camelot zal zich altijd inspannen om bij opzegging vervangende woonruimte te vinden.

Aan welke criteria moet ik voldoen om anti-kraak te mogen wonen?

Je mag anti-kraak wonen als je voldoet aan de volgende criteria:

  • Per direct beschikbaar en in staat snel te verhuizen;
  • 18 jaar of ouder (geen inwonende minderjarige kinderen);
  • Aantoonbaar regelmatig inkomen (salaris, studiefinanciering, uitkering);
  • Geldige ziektekosten-, WA-, en inboedelverzekering;
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning;
  • Bereid tot inschrijving bij de gemeente op het adres waar je tijdelijk komt te wonen;
  • Bereid om toestemming te geven tot het uitvoeren van een financiële check;
  • Huisdieren zijn niet toegestaan in de meeste panden;
  • Roken is niet toegestaan in de meeste panden;
  • Geen strafrechtelijk verleden.

Hoe word ik bewoner?

Voldoe je aan de gestelde eisen, dan kun je een aanmeldingsformulier invullen voor de woonruimte(s) van jouw voorkeur. Sta goed stil bij je motivatie, deze is namelijk een zeer belangrijk onderdeel voor ons tijdens de selectieprocedure. Houd er rekening mee dat Camelot vaak tientallen reacties ontvangt op iedere aangeboden woonruimte. Uit alle reacties gaan wij op zoek naar de juiste bewoner. We kijken daarbij naar de wensen van de eigenaar van het pand, type pand, locatie, aantal bewoners, etc. Voor woonhuizen en appartementen zullen wij bijvoorbeeld veelal de voorkeur geven aan een echtpaar of koppel. Als wij denken dat jij de juiste bewoner bent voor een pand, neemt een Camelot recruiter telefonisch of per e-mail contact met je op voor een eerste kennismaking. Na een positieve uitkomst van deze kennismaking kan je de woonruimte in de meeste gevallen eerst gaan bezichtigen. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek op het Camelot kantoor bij jou in de regio. Wij onderzoeken dan of je geschikt bent en jij krijgt meer informatie over het pand en onze werkwijze. Als beide partijen met bewoning akkoord gaan, teken je de overeenkomst en kun je verhuizen, vaak al binnen enkele dagen.

Is het iets voor mij, wonen op anti-kraak basis?

Camelot beheert leegstaande panden anti-kraak in opdracht van de eigenaar, in afwachting van een nieuwe bestemming. Dat kan bijvoorbeeld zijn sloop, renovatie, verkoop, verhuur of nieuwbouw. Vooraf weet je dus nooit hoe lang je in een woning of kantoor kunt blijven. Het kan zijn dat je er na een paar maanden al weer uit moet, maar wij hebben ook bewoners die al jarenlang voor ons op dezelfde plek wonen. Wanneer je je woonruimte moet verlaten, doen we ons best om een nieuwe plek voor je te vinden en je daar naartoe door te plaatsen.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

Camelot probeert altijd binnen maximaal 10 dagen contact op te nemen met degene die zich hebben aangemeld. Dit is echter afhankelijk van het project. Mocht er een uitzondering zijn wordt dit vermeld in de advertentie op onze website. 

Wat kost anti-kraak wonen?

 Als bewoner betaal je geen huur, maar een bruikleenvergoeding. Per maand is dat tussen de 160 en 230 Euro, afhankelijk van het type pand. Vaak (maar niet altijd) zijn hier de nutskosten al bij inbegrepen. Gemiddeld betaal je voor een bruikleenvergoeding 30-50% minder dan reguliere huur.

Daarnaast betalen bewoners een borg van €350,-. Deze borg krijg je terug als je het pand verlaat, achterlaat in dezelfde staat als je het betrokken hebt en geen betalingsachterstanden hebt. Bewoners zijn verplicht een brandpreventiepakket aan te schaffen via Camelot en betalen ook eenmalige plaatsing- en administratiekosten. De kosten verschillen per locatie; deze lichten we toe tijdens het kennismakingsgesprek. 

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als bewoner?

Camelot verlangt van bewoners dat zij het pand beschermen door er in te wonen of door het als werkplek in gebruik te nemen. Wij vertrouwen erop dat je de gemeenschappelijke ruimte(s), het terrein en de omgeving netjes (onder)houdt. Als er zich onderhoudsproblemen voordien (lekkages, gesneuvelde ramen etc.) moeten de bewoners deze aan Camelot melden. Ook bij problemen rondom veiligheid (vreemdelingen op het terrein, inbraakpogingen etc.) rekenen we erop dat bewoners Camelot inschakelen via de 24/7 alarmlijn en de politie bellen. We verwachten niet van je dat je je gedraagt als surveillance of bewaker. De enige beveiliging die we verwachten is jouw aanwezigheid in het pand en melding van calamiteiten. 

Kan ik samen met een vriend(in) het pand betrekken?

Ja, dat kan. Maak via het aanmeldformulier aan Camelot duidelijk dat je met een vriend(in), je relatie of echtgeno(o)t(e) in hetzelfde pand wil wonen. In het aanmeldformulier is hiervoor een optie opgenomen waar je dit aan kunt geven. De genoemde kosten in de advertentie zijn altijd per persoon.

Zijn de kamers gemeubileerd?

De kamers worden niet gemeubileerd opgeleverd, tenzij anders is aangegeven.

Mag er geschilderd of geboord worden in het pand?

Dat verschilt per pand. Het schilderen of verven van het pand, zowel binnen als buiten, is alleen toegestaan als je daarvoor schriftelijk of per e-mail toestemming hebt gekregen van Camelot. In panden die voor 1994 gebouwd zijn, bestaat de kans dat er asbest aanwezig is. Vraag daarom altijd aan Camelot of en waar er geboord mag worden.

Is er internet en telefoon aanwezig in het pand?

Camelot regelt geen internet- of telefoonverbinding. Bewoners vragen toestemming aan Camelot om dit op eigen kosten te mogen installeren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor contracten die zij hiervoor afsluiten.

Wat is de opzegtermijn?

Camelot vraagt een schriftelijke opzegging van 28 dagen voor het beëindigen van de bruikleenovereenkomst. Vanuit Camelot naar de bewoner geldt ook een opzegtermijn van 28 dagen.

Kan ik huurtoeslag aanvragen?

Dat is helaas niet mogelijk, je huurt geen woning maar je hebt een woonruimte in bruikleen. Je betaalt daarom geen huur maar een bruikleenvergoeding en hebt om die reden geen recht op huurtoeslag.

Bouw ik huurrechten op?

Je hebt als anti-kraak bewoner van Camelot geen huurrechten, maar je kunt je wel beroepen op de afspraken met Camelot. Je verblijft tijdelijk in het pand op grond van een bruikleenovereenkomst. In die overeenkomst leggen we je duidelijk uit wat we van je verwachten en welke zaken Camelot en de eigenaar voor hun rekening zullen nemen. Je krijgt ook de bewonersgids vol met handige tips en instructies. Camelot besteedt veel aandacht aan de veiligheid. Elke bewoner wordt uitgerust met een brandveiligheidspakket en EHBO-trommel. 

Waar kan ik een klacht indienen?

Wanneer je klachten hebt, kun je die direct aan Camelot melden via het MyCastle-systeem. De betreffende afdeling zal je binnen twee werkdagen terugkoppeling geven over wat er met de klacht is gebeurd. Ben je niet tevreden met de oplossing die wordt geboden, dan kun je een mail sturen naar klacht@cameloteurope.com

DesignSwirl Studio-DevelopmentWebbio